Klachtenformulier

Informatie

Heeft u een klacht?

Wanneer u vindt dat u op de huisartsenpost niet goed door een huisarts of een medewerker bent behandeld, kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen. 
Is dit niet mogelijk dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Zeeuwse Huisartsencoöperatie - PeriScaldes: 0113-344057.
Voor zorgvuldig onderzoek van uw klacht is het van belang dat u op het formulier alle velden invult.

Indien de klacht wordt ingediend namens iemand anders, geldt om privacy-redenen de wettelijk verplichting om de klager te machtigen. De patiënt ontvangt een machtigingsformulier waarmee hij/zij instemt dat de klager optreedt namens de patiënt bij de behandeling van de klacht.

Het vervolg:

Wij vragen degene op wie de klacht betrekking heeft met u te bellen. 

Betreft de klacht één van onze medewerkers, dan wordt u gebeld door de teamleider van de huisartsenpost. Betreft de klacht een huisarts dan wordt u gebeld door de betreffende huisarts. De huisarts of teamleider belt u binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht, met het doel om de klacht gezamenlijk op te lossen.

Om van elke klacht te kunnen leren en daardoor herhaling te voorkomen, registreren wij elke klacht. Uiteraard gaan we daarbij uiterst zorgvuldig om met uw privacy.

> Hier ziet u de Klachtenfolder_ZHCo

> Tevens kunt u hier de Klachtenregeling_ZHCo inzien.

> Meer informatie over de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) vindt u hier: SKGE-Brochure

Formulier

Uw gegevens

Klacht namens iemand anders

Beschrijving klacht